Jdi na obsah Jdi na menu

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ A ZŠ

5. 5. 2020

Základní informace k obnovení provozu MŠ a ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

 obnovuje provoz v pondělí 11. 5. 2020 v 6:00 hod. Základní provoz a stravování je standardní dle běžného provozního řádu.

Podrobné informace budou zveřejněny nejpozději 8. 5. na webových stránkách školy a v tištěné formě budou vyvěšeny na dveřích MŠ i ZŠ. Na vyžádání budou zaslány e-mailem. Adresa MŠ je msmoravany@seznam.cz, adresa ZŠ je zs.moravany@seznam.cz).

Zákonný zástupce předá vedoucí učitelce podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění. Bez podepsaného dokumentu nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Čestné prohlášení je možné stáhnout přes níže uvedený odkaz.

priloha_779711981_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf

 

 obnovuje provoz v pondělí 25. 5. 2020 v 7:30 hod. Základní provoz školy bude ve zvláštním režimu, stanoveným usnesením Vlády ČR a metodikou MŠMT.

Podrobné informace budou zveřejněny nejpozději 15. 5. na webových stránkách školy, školním facebooku a v tištěné formě budou vyvěšeny na dveřích ZŠ. Na vyžádání budou zaslány e-mailem. Adresa ZŠ je zs.moravany@seznam.cz).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020.

Zákonný zástupce předá řediteli podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění. Bez podepsaného dokumentu nebude vstup dítěti do základní školy umožněn. Čestné prohlášení si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo je možné si tiskopis stáhnout přes níže uvedený odkaz. 

priloha_779711981_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf